اقبال

گاهی وقتی به موقعیتی می رسم این جمله دالای لاما به ذهنم میرسه:

"به یاد داشته باش،دست نیافتن به آنچه می خواهی گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد."

/ 0 نظر / 2 بازدید