دل 2

هیچ کس،هیچ کس،

هیچ کس درکش نمیکنه، دل رو میگم،کسی دل رو درک نمیکنه،

یعنی تو این دنیا به این کوچیکی، دلی اونقدر بزرگ نیست که یه دل دیگه رو درک کنه؟

/ 0 نظر / 7 بازدید